Hopp til hovedinnhold

Karbamid, urinstoff

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Gerdes U, et al. Karbamid. Lægehåndbogen, sist oppdatert 15.12.2021.
  2. Metodebok.no. Karbamid (urinstoff), P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 24.11.2021. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afsnit, Klinisk Diagnostisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Syddansk Universitetshospital (Lægehåndbogen)