Hopp til hovedinnhold

Kalsium, fritt

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Hornung N, et al. Calcium, ioniseret. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.11.2018.
  2. Metodebok.no. Kalsium, fritt, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 25.02.2019. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin og professor ved NOKLUS/Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Sverre Sandberg, professor, leder av NOKLUS og avdelingsleder ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)