Hopp til hovedinnhold

Insulin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Hornung N, et al. Insulin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.11.2018.
  2. Metodebok.no. Insulin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 10.11.2021. metodebok.no  
  3. Kittah NE, Vella A. Management of endocrine disease: Pathogenesis and management of hypoglycemia. Eur J Endocrinol 2017;177: R37-R47. PMID: 28381450.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)