Hopp til hovedinnhold

IGF-1, insulinliknende vekstfaktor 1

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. IGF-1, P. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Sist oppdatert 10.11.2021. metodebok.no  
  2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. IGF-1. Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.
  3. Blum WF, Alherbish A, Alsagheir A, et al. The growth hormone-insulin-like growth factor-I axis in the diagnosis and treatment of growth disorders. Endocr Connect 2018;7: R212-R222.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)