Hopp til hovedinnhold

Homocystein

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Hornung N, Larsen EP, Ødum L, Kjeldsen HC. Homocystein. Lægehåndbogen, sist oppdatert 25.09.2020.
 2. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi: Homocystein, P. Sist oppdatert 10.11.2021(v. 4.1). www.brukerhandboken.no  
 3. Chrysant SG, Chrysant GS. The current status of homocysteine as a risk factor for cardiovascular disease: a mini review. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2018 Aug;16(8):559-565 . pmid:29979619 PubMed  
 4. Bazzano LA, Reynolds K, Holder Kn, He J. Effect of Folic Acid Supplementation on Risk of Cardiovascular Diseases. A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. JAMA 2006; 296: 2720-6. PubMed  
 5. Clarke R, Halsey J, Lewington S, et al. Effects of lowering homocysteine levels with B vitamins on cardiovascular disease, cancer, and cause-specific mortality: Meta-analysis of 8 randomized trials involving 37485 individuals. Arch Intern Med 2010; 170: 1622-31. PubMed  
 6. Albert CM, Cook NR, Gaziano M, et al. Effect of folic acid and B vitamins on risk of cardiovascular events and total mortality among women at high risk for cardiovascular disease. JAMA 2008; 299: 2027-36. PubMed  
 7. Ebbing M, Bleie Ø, Ueland PM, et al. Mortality and cardiovascular events in patients treated with homocysteine-lowering B vitamins after coronary angiography: A randomized controlled trial. JAMA 2008; 300: 795-804. Journal of the American Medical Association  
 8. Rumbak I, Zižić V, Sokolić L, Cvijetić S, Kajfež R, Colić Barić I. Bone mineral density is not associated with homocysteine level, folate and vitamin B12 status. Arch Gynecol Obstet. 2012 Apr;285(4):991-1000. Epub 2011 Sep 15. PMID: 21918881 PubMed  
 9. Bahtiri E, Islami H, Rexhepi S, et al. Relationship of homocysteine levels with lumbar spine and femur neck BMD in postmenopausal women. Acta Reumatol Port. 2015 Oct-Dec;40(4):355-62. PMID: 26922199 PubMed  
 10. Ueland PM, Schneede J. Måling av metylmalonsyre, homocystein og metionin ved kobalamin- og folatmangel og homocystinuri. Tidsskr Nor Legeforen; 2008,128:690–3.
 11. Bjørke-Monsen AL. Hva betyr en høy plasma-homocysteinverdi? What does a high plasma homocysteine level signify?. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 Mar 22;141(5). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.21.0023. PMID: 33754668 PubMed  
 • Anne Lise Bjørke Monsen, overlege Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, Sykehuset Innlandet, Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank, Helse Førde, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Jørn Schneede, 1. amanuensis, Avdeling for farmakologi, Armauer Hansens Hus, Universitetet i Bergen
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)