Hematokrit (Hct)

Definisjon

 • Hct er forkortelse for hematokrit og er det samme som EVF eller erytrocytt-volumfraksjon1-2
 • Hematokrit/ EVF er den andel av blodvolumet som utgjøres av erytrocyttvolumet
 • Enhet
  • I celleteller blir hematokrit utregnet ved antall røde blodlegemer per liter multiplisert med gjennomsnittlig erytrocytt volum (ery-MCV)

NPU-kode

 • NPU01961

Normalområde

 • Det kan være (mindre) forskjeller i de angitte intervaller fra laboratorium til laboratorium
 • Menn3:
  • 0-1 mnd: 0,48 - 0,67
  • 2 mnd-8 år: 0,32 - 0,44
  • > 8 år: 0,40 - 0,50
 • Kvinner:
  • 0-1 mnd: 0,48 - 0,67
  • 2 mnd-8 år: 0,32 - 0,44
  • > 8 år: 0,35 - 0,46
 • Gravide4: 0,31 - 0,42

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 2,0% ved 0,45
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 2,7%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 3,4%

Aktuelle indikasjoner

 • Hct er meget høyt korrelert til både erytrocyttantallet og hemoglobin, og vil stort sett alltid bli rekvirert og fortolket sammen med disse variablene
 • Vurdering av væskefordeling mellom intra- og extravasalt rom
 • Hct inngår i behandlingsmålet for polycytemia vera: Skal være under 0,45 hos menn og under 0,42 hos kvinner
 • Hct anvendes i forskjellige algoritmer til påvisning av bloddoping eller EPO-misbruk blant idrettsutøvere5

Prøvetaking

 • EDTA-blod
 • Unngå langvarig stase

Feilkilder

 • Ved uttalt reticulocytose eller leukocytose kan man få falsk forhøyede verdier, fordi de høye volumene av disse celletypene påvirker beregningen av Hct
 • Hvis hematokrit beregnes, kan agglutinasjon (f.eks. pga. kuldeagglutininer) gi falskt lav verdi

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Hct bør alltid fortolkes sammen med hemoglobin og erytrocytter
 • Høye verdier
  • Ses ved polycytemi og dehydrering
  • Ved polycytemia vera bør hematokrit ikke overstige 0,45
 • Lave verdier
  • Ses ved anemier, men gir minimal tilleggsinformasjon utover Hb-måling
 • Normale verdier
  • Vær oppmerksom på at det kan gå helt opptil 12 timer, før Hct (og hemoglobin og erytrocytter) faller etter en større, akutt blødning
  • Dehydrering kan maskere en (lett) anemi, og overhydrering kan maskere polycytemi

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Erytrocytter, vol.fr. (EVF). Lægehåndbogen, sist oppdatert 26.02.2019.
 2. Averina M. Hematokrit, EVF (Erytrocytt volum fraksjon), B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 13.12.2018. www.prosedyrer.no
 3. Nordin G, Martensson A, Swolin B, Sandberg S, Christensen NJ, Thorsteinsson V, et al. A multicentre study of reference intervals for haemoglobin, basic blood cell counts and erythrocyte indices in the adult population of the Nordic countries. Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 385-98. PubMed
 4. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010; 48: 237-48. PubMed
 5. Sottas PE, Robinson N, Saugy M. The athlete's biological passport and indirect markers of blood doping. Handb Exp Pharmacol 2010; (195): 305-26.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.