Hopp til hovedinnhold

Hematokrit (Hct)

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Erytrocytter, vol.fr. (EVF). Lægehåndbogen, sist oppdatert 26.02.2019.
  2. Metodebok.no. Hematokrit, EVF (Erytrocytt volum fraksjon), B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 10.11.2021. metodebok.no  
  3. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010; 48: 237-48. PubMed  
  4. Sottas PE, Robinson N, Saugy M. The athlete's biological passport and indirect markers of blood doping. Handb Exp Pharmacol 2010; (195): 305-26.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)