Hopp til hovedinnhold

HDL-kolesterol

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hornung N, et al. HDL-kolesterol. Lægehåndbogen, sist oppdatert 04.11.2020.
  2. Metodebok.no. HDL-kolesterol, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 02.03.2022. metodebok.no  
  3. Carr SS, Hooper AJ, Sullivan DR, Burnett JR. Non-HDL-cholesterol and apolipoprotein B compared with LDL-cholesterol in atherosclerotic cardiovascular disease risk assessment. Pathology. 2019;51(2):148-154. PubMed  
  4. Langslet G, Reikvam Å. Kan økning av HDL-kolesterolnivået forebygge hjerte- og karsykdom?. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1519-23. PubMed  
  5. Hourcade-Potelleret F, Laporte S, Lehnert V, et al. Clinical benefit from pharmacological elevation of high-density lipoprotein cholesterol: meta-regression analysis. Heart 2015. doi:10.1136/heartjnl-2014-306691 DOI  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)