hCG, humant choriongonadotropin

Definisjon

 • hCG er forkortelse for humant choriongonadotropin, et hormon som produseres i syncytiotrofoblaster i placenta
 • Enhet
  • Måles i serum i enheten internasjonale enheter per liter: IE/L
 • Anvendelse av prøven
  • Brukes ved mistanke om graviditet samt som tumormarkør ved primære germinalcelletumorer som testikkelkreft eller trofoblastsykdommer som mola hydatidosa og koriokarsinom
  • Er den tidligste markør for graviditet
 • Produksjon
  • Produksjonen av hCG starter like etter eggets implantasjonen i livmoren og kan påvises i blod 6-8 dager etter befruktning
  • hCG dannes i syncytiotrophoblasten og konsentrasjonen i blodet fordobles ca. hver 2. dag
  • Produksjonen når et maksimum 60 til 80 dager etter konsepsjonen. Etter 20. graviditetsuke er hCG produksjonen konstant
 • Funksjon
  • Funksjonen til hCG i første trimester er å bevare og stimulere corpus luteum til økt steroidproduksjon
  • hCG når sitt maksimum i 11.–14. uke, da placenta overtar produksjonen av progesteron1-2
 • Patologisk produksjon av hCG
  • Benigne og maligne trofoblastsvulster produserer hCG i store mengder: mola hydatidosa, chorioncarcinom
  • hCG produseres i store mengder i germinalcelletumorer: testiskreft, ovarialkreft
  • hCG kan produseres ektopisk ved en rekke kreftformer

NPU-kode

 • NPU19579
 • NPU27297
 • NPU01580

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Konferer utførende laboratoriums referanseområder
  • Avhengig av hvilken metode laboratoriet benytter vil man enten kun måle hele hCG-molekylet, kun β-subenheten eller begge deler
 • Kvinner 18 - 45 år - ikke gravide < 0,4 IU/l
 • Kvinner ≥ 46 år < 6 IU/l
 • Menn 18 - 45 år < 0,4 IU/l
 • Menn ≥ 46 år < 0,5 IU/l
 • Graviditet: > 25 IE
  • Kan påvises i serum 6–8 dager etter befruktningen
  • Under en graviditet er hCG-nivået høyest i siste del av første trimester
 • Tvillinger, trillinger
  • Det ses noe høyere verdier
 • IVF
  • Ses en lavere økning

Testiskreft

 • Diagnostisk grenseverdi: > 5 IE

Analytisk og biologisk variasjon

 • Total analytisk variasjon: 4 % ved 3,7 og 730 IU/L (metodeavhengige verdier)

Aktuelle indikasjoner

 • Påvisning av graviditet. Kontroll av graviditet
 • Mistanke om og kontroll av ekstrauterin graviditet
  • Det angis at fritt β-hCG har en bedre sensitivitet (oppmot 100%) og spesifisitet (80%) ved ekstrauterin graviditet
 • Ved patologisk svangerskap
 • Diagnostikk og kontroll av behandling ved trofoblastsykdom, mola hydatidosa og choriokarsinom
 • Diagnostikk og kontroll ved testiskreft (ikke-seminomatøse germinalcelle-svulster) og ovarialkreft
 • Prognostisering
  • Testiskreft, ovarialkreft, mola hydatidosa, choriokarsinom

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå hemolyse
 • For gravide kvinner bør svangerskapsuken oppgis
 • Ulike analysemetoder
  • De anvendte immunologiske metodene kan bestemme en eller flere former f.eks.
   • Intakt hCG
   • Total hCG = Intakt hCG + fritt β-hCG dvs. frie β-kjeder
   • Fritt β-hCG = Choriongonadotropin beta-kjede

Feilkilder

 • Falskt høye verdier kan forekomme ved
  • uttalt hemolyse
  • hyperlipidemi

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Hormonet kan påvises i serum allerede 6-8 dager etter befruktningen
 • Serumkonsentrasjonen dobles annenhver dag frem til et maksimum 9-13 uker etter siste menstruasjon
 • hCG over ca 10 IU/l tyder på at en kvinne i fertil alder er gravid

Ved ekstrauterin eller unormal intrauterin graviditet

 • Lavere hCG-verdier enn normalt
 • Langsommere stigning enn normalt
 • Fallende verdier ses ved fosterdød. hCGs halveringstid er ca. 1 døgn
 • Tvillingsvangerskap gir høyere verdier
 • Ved abort faller hCG til vanlig nivå i løpet av 6-8 uker
 • Økt risiko for graviditetskomplikasjoner kan gi høye verdier
  • Abort, prematurt barn, small for date barn, eklampsi, placentaløsning

Ved trofoblastsykdom og kreftsykdommer

 • Som regel måles meget høye verdier
 • Høye hCG-verdier finnes også ved testikkelkreft og choriokarsinom

Andre årsaker til høye verdier

 • Ektopisk hCG-produksjon
  • Kreft i lunge, mamma, ventrikkel, kolon, pankreas, lever, melanom og lymfom
  • Metastaserende mamma- og testikkelkreft
  • Benigne sykdommer som levercirrose

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Er avhengig av den kliniske situasjonen

Kilder

Referanser

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. . Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
 2. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg.. Lund: Studentlitteratur; 2012.
 3. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Choriogonadotropin (hCG). Lægehåndbogen, sist oppdatert 23.08.2018.
 4. Haave EM. hCG, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 20.08.2018. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.