Hopp til hovedinnhold

hCG, humant choriongonadotropin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. . Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
  2. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg.. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  3. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Choriogonadotropin (hCG). Lægehåndbogen, sist oppdatert 23.08.2018.
  4. Metodebok.no. hCG, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 10.11.2021. metodebok.no  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)