Hopp til hovedinnhold

HbA1c

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Witczak O, Haugen TB. Glykert eller glykosylert?. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2179. doi:10.4045/tidsskr.14.0172 DOI  
 2. Ødum L, Hornung N, et al. Hæmoglobin A1c (HbA1c). Lægehåndbogen, sist oppdatert 13.05.2016.
 3. Metodebok.no. HbA1c, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 10.11.2021. metodebok.no  
 4. Reynolds TM, Stuart W, Smellie A, Twomey PJ. Glycated haemoglobin (HbA1C) monitoring. BMJ 2006; 333: 586-8. PubMed  
 5. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Sist faglig oppdatert: 16. mars 2021. helsedirektoratet.no  
 6. Sølvik UØ, Røraas T, Christensen NG, Sandberg S. Diagnosing diabetes mellitus: performance of hemoglobin A1c point-of-care instruments in general practice offices. Clin Chem. 2013;59(12):1790-1801. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)