Hopp til hovedinnhold

Haptoglobin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Hornung N, et al. Haptoglobin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 08.02.2019.
  2. Metodebok.no. Haptoglobin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 12.08.2021. metodebok.no  
  3. Nilsson-Ehle P (red.). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg.. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  4. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
  5. Goldenstein H , Levy NS , Levy AP. Haptoglobin genotype and its role in determining heme-iron mediated vascular disease. Pharmacol Res 2012;66: 1-6. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)