Hopp til hovedinnhold

Gamma-Glutamyltransferase (GT)

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Friis-Hansen L, et al. Gamma-Glutamyltransferase (GGT). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.02.2020.
  2. Metodebok.no. Gamma-glutamyltransferase (GT), P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjhttps://metodebok.no/index.php?action=topic&item=2067e4d8952c16423d48https://www.prosedyrer.no/index.php?action=showtopic&topic=2067e4d8952c16423d48/url
  3. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2 udg.. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)