Hopp til hovedinnhold

Glukosebelastning

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Glukose, B/P. Publisert 01.02.2019, v2.0. Siden besøkt 16.08.2019 www.prosedyrer.no  
  2. Helsedirektoratet. Svangerskapsdiabetes, oversiktsalgoritme. Siden besøkt 16.08.2019 www.helsedirektoratet.no  
  3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. Publisert 09.05.2019, Oslo. Siden besøkt 23.08.2019. helsedirektoratet.no  
  4. Glukosebelastning – analysering på pasientnært instrument Oral glukosetoleransetest (OGTT). NOKLUS 2021. Siden lest 13.10.22.
  5. Haugen VE. Glukosebelastning. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Publisert 01.02.2019, v2.0. Siden besøkt 16.08.2019 www.prosedyrer.no  
  • Silje Folven Barlindhaug, spes. allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, dr. med. og spesialist i alllmennmedisin, NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen