Hopp til hovedinnhold

Glukose

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, et al. Glukose. Lægehåndbogen, sist oppdatert 18.02.2020.
  2. Metodebok.no. Glukose, B/P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 10.11.2021. metodebok.no  
  3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje om diabetes. Sist faglig oppdatert: 16. mars 2021. www.helsedirektoratet.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (Lægehåndbogen)