Gastrin

Definisjon

 • Enhet
  • Konsentrasjonen i plasma av gastrin målt i picomol per liter (pmol/L) eller pg/mL
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Måling av gastrin i serum er relevant ved mistanke om Zollinger-Ellisons syndrom, atrofisk gastritt og ev. ved alvorlig refluksøsofagitt
 • Funksjon
  • Gastrin er et peptidhormon som især produseres i G-cellene i ventrikkelen, og i mindre mengder også i proksimale duodenum og i delta-celler i pankreas
  • Gastrin stimulerer dannelsen av magesyre og intrinsisk faktor (IF), samt sekresjon av pankreassekret og galle, og har innflytelse på motiliteten av ventrikkelen og tynntarmen, samt absorpsjonen av elektrolytter og vann i tarmen
  • Hormonet frigjøres delvis ved stimulering via vagusnerven og delvis ved utvidelse av magesekken, for eksempel ved inntak av mat (proteiner, peptider, aminosyrer), samt ved alkalisk pH i antrum
 • Gastrinomer
  • Er sjeldne, gastrinproduserende svulster som oftest opptrer i pankreas og duodenum
  • Den vedvarende og ofte store produksjon av gastrin fører til overproduksjon av syre i magesekken, residiverende sår i gastrointestinaltrakten, diaré og eventuelt steatoré

NPU-kode

 • NPU02161

Referanseområde

 • Metodeavhengig
  • Referanseområdet varierer med analysemetode. Sjekk eget laboratorium!
 • Menn og kvinner: 13-115 pg/mL

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om gastrinom og Zollinger-Ellison syndrom - gir høye verdier
  • Zollinger-Ellisons syndrom: Høy syreproduksjon, svær refluksøsofagitt, residiverende duodenalsår og diaré på grunn av en oftest malign gastrinproduserende tumor; ofte som ledd i multipel endokrin neoplasi (MEN type 1)
 • Mistanke om atrofisk gastritt, f.eks. som årsak til jern- og vitamin B12-mangel (perniciøs anemi)

Prøvetaking

 • Fastende prøve av serum
  • Prøven bør ikke tas under eller kort tid etter en gastroskopi
  • Protonpumpehemmere skal seponeres en uke før prøvetakningen, og pasienten må ikke ta antacida, H2-receptorantagonister eller kalsiumholdige kosttilskudd dagen før prøvetakningen
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Prøven må kjøles ned snarest etter prøvetakingen. Sentrifugeres i kjølesentrifuge. Serum fryses umiddelbart etter separering fra blodlegemene. Lengre oppbevaring må skje ved -70°C.

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier, typisk over 150 pmol/L
  • Ses ved gastrinomer i pankreas eller duodenum, og ved Zollinger-Ellison syndrom
  • Ved lav pH og gastrinverdier over 10 ganger øvre referansegrense er diagnosen Zollinger Ellisons syndrom sannsynlig3
 • Forhøyet gastrin kan også forekomme
  • under langvarig behandling med syresekresjonshemmer
  • ved atrofisk gastritt med manglende syresekresjon
  • ved kreft eller sår i ventrikkelen, samt ved nyresvikt og levercirrhose4

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Gastrin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.11.2018.
 2. Viste K. Gastrin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 08.10.2018. www.prosedyrer.no
 3. Murugesan SV, Varro A, Pritchard DM. Review article: Strategies to determine whether hypergastrinaemia is due to Zollinger-Ellison syndrome rather than a more common benign cause. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2009 May 15;29(10):1055-68. PubMed PMID: 19226290. PubMed
 4. Waldum HL, Sagatun L, Mjønes P, Gastrin and Gastric Cancer. Front Endocrinol (Lausanne) 2017;8: 1. PubMed
 5. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.