Hopp til hovedinnhold

Gastrin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Hornung N, et al. Gastrin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.11.2018.
  2. Metodebok.no. Gastrin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 05.11.2021. metodebok.no  
  3. Murugesan SV, Varro A, Pritchard DM. Review article: Strategies to determine whether hypergastrinaemia is due to Zollinger-Ellison syndrome rather than a more common benign cause. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2009 May 15;29(10):1055-68. PubMed PMID: 19226290. PubMed  
  4. Waldum HL, Sagatun L, Mjønes P, Gastrin and Gastric Cancer. Front Endocrinol (Lausanne) 2017;8: 1. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)