FSH - follikelstimulerende hormon

Definisjon

 • FSH er forkortelse for follikkelstimulerende hormon, som dannes i hypofysens forlapp1-3
 • Enhet
  • Konsentrasjonsmåling av FSH i serum målt i internasjonale enheter/L
 • Anvendelse av prøven4-5
  • Bestemmelse av FSH er indisert ved utredning av gonadesvikt, sykdommer i hypothalamus/ hypofysen eller pubertas precox
 • Funksjon
  • FSH er et gonadotropin som stimuleres av gonadotropin releasing hormon (GnRH) fra hypothalamus
  • Dannes i hypofyseforlappen og stimulerer gonadene
   • Utvikling av gonadene
   • Dannelsen av kjønnshormoner i ovarier og testikler
   • Stimulerer ovarienes follikler til proliferasjon og østradiolsyntese
   • Stimulerer spermatogenesen via sin effekt på testiklenes sertoliceller
  • Det er et komplisert samspill mellom hypothalamus-hypofyse-gonade systemet, hvor høy konsentrasjon av kjønnshormoner hemmer utskillelse av gonadotropiner fra hypofysen – negativ feedback
 • Hypofyse-gonadeaksen påvirkes også av andre hormoner
  • Prolaktin
  • Thyroideahormoner
  • Binyrebarkhormoner
  • Utskillelsen av FSH reguleres også av andre proteiner, f.eks. inhibin
 • Arvelige defekter i gonadotropiner og deres reseptorer
  • Fører til manglende pubertetsutvikling og/eller infertilitet
 • Etter menopause
  • Stiger FSH til 10–20 ganger nivået i forhold til fertil alder på grunn av manglende negativ feedback
 • Hos menn:
  • Utskilles støtvis fra hypofysen, men har lengre halveringstid enn LH, og finnes derfor i mer stabil konsentrasjon

NPU-kode

 • NPU04014
 • NPU02072
 • NPU27342
 • NPU21567
 • NPU02073

Normalområde

 • Metodeforskjeller
  • Konferer med lokalt laboratorium
 • Menn: 0,4-12,0 IU/L
 • Kvinner:
  • Follikelfase: < 12,0 IU/L
  • Midtsyklisk topp: 15,0-30,0 IU/L
  • Lutealfase: < 12,0 IU/L
  • Klimakteriet: > 20 IU/L
 • FSH frigjøres i pulser slik at konsentrasjonen fluktuerer gjennom døgnet

Analytisk og biologisk variasjon

 • Total analytisk variasjon: 4% ved 3,9 IU/l og ved 37,8 IU/l (metodeavhengige verdier)
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 11%

Aktuelle indikasjoner

 • Mistanke om sykdommer i hypothalamus-hypofyse-gonade systemet
 • Pubertetsforstyrrelser
 • Menstruasjonsforstyrrelser
  • Amenoré, primær og sekundær
  • Oligomenoré
 • Infertilitetsutredning hos kvinner
  • Anovulatoriske blødninger
 • Påvisning av klimakterium
 • Infertilitetsutredning hos menn
  • Oligo-/azoospermi

Prøvetaking

 • Hos kvinner må verdiene relateres til menstruasjonssyklus
 • Analyse gjøres av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Ved lengre tids oppbevaring bør prøven fryses
 • Blodprøven må tas på bestemte tidspunkt i forhold til menstruasjonssyklus, ev. serieprøver for å kartlegge variasjonen

Feilkilder

 • Aldersvariasjon

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Analyseresultatene skal ses i sammenheng med pasientens alder, kjønn og kliniske symptomer, og for fertile kvinners vedkommende også menstruasjonssyklus
 • Konsentrasjonen i blodet er ikke alltid et uttrykk for effekten i målorganet hvor ekspresjonen kan variere avhengig av reseptorforhold og lokal metabolisering

Høye verdier

 • Gonadesvikt, -agenesi eller -dysgenesi med bortfall av negativ feedback
  • Turners syndrom
  • Klinefelters syndrom
  • Gonadalagenesi
  • Aplasia testis
  • Hypergonadotrop evnukkidisme
  • Menn med manglende sædcelleproduksjon kan ha isolert forhøyet FSH dersom bare det germinative epitel er skadet
 • Degenerasjon eller skader på ovarier eller testis
  • Kastrasjon
  • Postmenopausale kvinner
 • Pubertas praecox
  • Hypothalamisk årsak
  • Nivå svarende til fertile kvinner

Lave verdier

 • Sykdommer i hypothalamus/hypofyse
  • Hypothalamisk amenoré
  • Hypothalamisk uteblitt pubertet
  • Hypogonadotrop evnukkidisme
 • Funksjonelle forstyrrelser eller skader i hypothalamus og hypofysen
  • Anorexia nervosa
  • Alvorlig stress
  • Alvorlig sykdom
  • Graviditet og P-piller

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Ved primær amenoré og hypergonadotropisme anbefales kromosomundersøkelse
  • Turners syndrom
 • Ved primær amenoré og lave eller normale FSH og LH nivåer utføres
  • S-prolaktin
  • Androgenstatus: Testosteron, SHBG, DHEA-S
  • S-TSH

Kilder

Referanser

 1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH.. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
 2. Nilsson-Ehle P (red.).. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. . Lund: Studentlitteratur; 2012
 3. Jørgensen N, Juul A, Rajpert-De Meyts E: Andrologisk endokrinogoli . I: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium 18. udg. . København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2013
 4. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Follitropin (FSH). Lægehåndbogen, sist oppdatert 21.09.2017.
 5. Haave EM. FSH, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 20.08.2018. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.