Hopp til hovedinnhold

FSH - follikelstimulerende hormon

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH.. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
  2. Nilsson-Ehle P (red.).. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. . Lund: Studentlitteratur; 2012
  3. Jørgensen N, Juul A, Rajpert-De Meyts E: Andrologisk endokrinogoli . I: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium 18. udg. . København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2013
  4. Hornung N, et al. Follitropin (FSH). Lægehåndbogen, sist oppdatert 11.08.2022.
  5. Metodebok.no. FSH, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 05.11.2021. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Nete Hornung, Cheflæge, Klinisk biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest (Lægehåndbogen)