Folat

Definisjon

 • Synonymer
  • Folinsyre, folsyre, vitamin B9
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av folat i plasma eller serum måles i nanomol per liter (nmol/L)
 • Funksjon1-2
  • Folat er et vannløselig B vitamin som brukes i mer enn 40 ulike metabolske reaksjoner i organismen
  • Folat er nødvendig sammen med kobalamin (vitamin B12) for å remetylere homocystein (tHcy) til metionin
  • tHcy er derfor en metabolsk markør for både folat og kobalaminstatus
  • Hos barn < 2 år avspeiler tHcy hovedsakelig kobalaminnivået, mens det hos eldre barn og voksne avspeiler hovedsakelig folatnivået
  • Folat absorberes i øvre del av tynntarmen, og er en god parameter på malabsorbsjon
 • Folatbehov
  • Mennesker kan ikke produsere folat og må få tilført folat via kosten eller som kosttilskudd
  • Daglig trenger voksne ca. 100-300 µg folsyre
  • Kroppens folatdepoter er på omkring 5 mg og tømmes i løpet av 3-4 måneder ved sterkt redusert tilførsel
  • Det er et økt behov for folat i perioder med rask vekst, som i svangerskap, ammeperiode og barnealder
  • Et daglig folatinntak på 0,4 mg er anbefalt fra en måned før konsepsjon til og med første trimester for å redusere risiko for ryggmargsdefekter hos fosteret
 • Folatmengder i kosten
  • Normalt sammensatt kost gir som regel tilstrekkelig med folat, med mindre pasienten har økt behov, redusert opptak, økt nedbrytning (alkoholeffekt), medikamentinteraksjon eller en enzymdefekt
  • Ensidig kosthold, spesielt i kombinasjon med alkoholmisbruk, kan derimot lett resultere i folatmangel
 • Folatmangel
  • Fører til hematologiske endringer med hypersegmenterte nøytrofile granulocytter, anemi med økt MCV (megaloblastanemi)
  • Nevropsykiatriske forstyrrelser som depresjonstilstander og psykoser er vanlig, men polynevropatier og myelopatier, som følge av folatmangel, er også beskrevet
 • S-folat vs erytrocytt-folat
  • Erytrocyttfolat gir et mål på folatstatus de siste 3 måneder, mens serum folat i større grad reflekterer aktuell status
  • Tilgjengelige analysemetoder for erytrocytt-folat er imidlertid ikke gode nok til å kunne brukes og serum folat er derfor den anbefalte analysen ved utredning av folatstatus

NPU-kode

 • NPU02070
 • NPU14326

Normalområde

 • Metodeavhengig
  • Sjekk verdier for aktuelt laboratorium
 • Kvinner og menn: Serum folat: > 10 nmol/L
 • Hos barn finner man høye S-folat verdier (>20 nmol/L) i første leveår. Etter spedbarnsperioden reduseres s-folat og holder seg stabilt frem til 13 års alder, da man kan observere et signifikant fall

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 4,9% ved 12 nmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 24%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 24%

Aktuelle indikasjoner

 • Makrocytær anemi som ikke skyldes vitamin B12 mangel
 • Dårlige kostvaner, især med lavt inntak av grønnsaker
  • Anoreksi
  • Alkoholisme
  • Eldre
 • Malabsorbsjonsutredning
  • Mb Crohn
  • Cøliaki
 • Tilstander med økt forbruk av folat
  • Graviditet
  • Prematuritet
  • Hemolytisk anemi
  • Dialysekrevende nyresykdom
  • Hypertyreose
  • Eksfoliative hudsykdommer, især psoriasis
  • Revmatoid artritt

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Unngå hemolyse
 • Prøven beskyttes mot sollys

Feilkilder

 • Hemolyse gir for høye verdier
 • Verdien stiger i forbindelse med inntak av et folatholdig måltid, eller etter inntak av folatholdig vitamin

Vurdering av unormalt prøvesvar

For lave verdier

 • Feilernæring: Eldre, alkoholisme
 • Malabsorbsjon, f.eks. Crohns sykdom, cøliaki
 • Hemolyse
 • Økt forbruk ved graviditet, leukemi, psoriasis og hemolytiske anemier
 • Medikamenter: Fenytoin, metotrexat, primidon og barbiturater

For høye verdier

 • Initialt ved en kobalaminmangel vil folat inaktiveres i sin metylerte form og lekke ut av cellene. Dette gir et falskt høyt nivå av serum folat og kan maskere en reell intracellulær folatmangel
  • Etter oppstart av kobalaminsubstitusjon bør derfor serum folat nivået sjekkes dersom det før oppstart var i nedre normalområde.
 • Høy konsentrasjon kan ses ved langvarig faste (mer enn 1-2 dager).

Oppfølging av unormalt prøvesvar

Kobalaminmangel eller folatmangel?

 • Siden folatmangel kan gi liknende hematologiske og nevropsykiatriske plager som kobalaminmangel, kan det være vanskelig klinisk å skille mellom de to mangeltilstandene
 • Analyse av s-MMA (høy ved kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel) og p-tHcy (høy ved begge tilstander) bør da benyttes

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Folat. Lægehåndbogen, sist oppdatert 08.02.2019.
 2. Folat, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 01.02.2019. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.