Hopp til hovedinnhold

Folat

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Austdal L, Nguyen H. Folsyre og folinsyre – hva er forskjellen? Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 3284. tidsskriftet.no  
 2. Folat, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Publisert 09.03.2022. Versjon 5.3 www.brukerhandboken.no  
 3. Nordic Nutrition Recommendations 2022. NNR chapters: Public consultation. Bjørke-Monsen AL, Ueland PM: Folate. June 2022.
 4. Cordero AM, Crider KS, Rogers LM, Cannon MJ, Berry RJ. Optimal serum and red blood cell folate concentrations in women of reproductive age for prevention of neural tube defects: World Health Organization guidelines. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Apr 24;64(15):421-3. PMID: 25905896 PubMed  
 5. Wilson RD, O'Connor DL. Guideline No. 427: Folic Acid and Multivitamin Supplementation for Prevention of Folic Acid-Sensitive Congenital Anomalies. J Obstet Gynaecol Can. 2022 Jun;44(6):707-719.e1. PMID: 35691683 PubMed  
 6. Monsen AB, Renstrøm R. Hva er optimal folatstatus?. Tidsskr Nor Legeforen 2020. doi:10.4045/tidsskr.19.0588 DOI  
 7. Liew SC, Gupta ED. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T polymorphism: epidemiology, metabolism and the associated diseases. Eur J Med Genet. 2015 Jan;58(1):1-10. Epub 2014 Nov 4. PMID: 25449138 PubMed  
 • Anne Lise Bjørke Monsen, dr. med., spesialist i barnesykdommer og medisinsk biokjemi, overlege, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssjukehus, Bergen og førsteamanuensis, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen