Hopp til hovedinnhold

Ferritin

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Ferritin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 10.06.2017.
 2. Metodebok.no. Ferritin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 05.11.2021. metodebok.no  
 3. Røsvik AS, Hervig T, Wentzel-Larsen T, Ulvik RJ. Iron status in Norwegian blood donors: comparison of iron status in new blood donors registered in 1993–1997 and in 2005–2006. Vox Sanguinis 2009; 96:49-55. PubMed PMID:19121198. PubMed  
 4. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010; 48: 237-48. PubMed  
 5. Galloway MJ, Stuart W, Smellie A. Investigating iron status in microcytic anaemia. BMJ 2006; 333: 791-3. British Medical Journal  
 6. Hagve T-A, Lilleholt K, Svendsen M. Jernmangelanemi - tolking av biokjemiske og hematologiske funn. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 161-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 7. Koperdanova M, Cullis JO. Interpreting raised serum ferritin levels. BMJ 2015; 351: h3692. doi:10.1136/bmj.h3692 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)