Etanol i blodet

Definisjon

 • Enhet
  • Konsentrasjonen av etanol (alkohol; C2H5OH) i plasma, målt i millimol per liter (mmol/L) eller som gram alkohol per kg fullblod (promille; ‰)
  • Omregning fra mmol/L til promille i fullblod ved å multiplisere med 0,038 eller promille i plasma (vektenhet): antall mmol/L x 0,0461
  • Eller motsatt: Omregning av promille i fullblod til plasmaverdier i mmol/L ved å multiplisere med 26,2
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Mistanke om akutt alkoholforgiftning
 • Etanol absorberes raskt fra magetarm-kanalen
  • Maksimalverdier nås 40-70 minutter etter inntak på tom mage
  • Absorpsjon avsluttet etter 1-2 timer
  • Mat i magesekken gjør alkoholabsorpsjonen langsommere, og den skjer i større utstrekning i tynntarmen
  • Etter at etanolen er tatt opp i blodet fordeler den seg raskt i kroppen, proporsjonalt med vevenes vannholdighet. Konsentrasjonen i blodet er derfor høyere enn blodets andel av kroppsvekten skulle tilsi
 • Metabolisering
  • Alkohol metaboliseres i ventrikkel og lever ved hjelp av alkoholdehydrogenase til acetaldehyd, som raskt omdannes til eddiksyre
  • Hemming av dette enzymet med f.eks. disulfiram medfører opphopning av acetaldehud, som er toksisk og gir en rekke ubehagelige symptomer
  • Eddiksyren nedbrytes etter hvert til kulldioksyd og vann
 • Ved konsentrasjoner over 4 mmol/L (0,2 ‰) elimineres etanol med konstant hastighet
  • 5-7 gram pr time eller maksimalt ca. 150 gram/døgn
  • eller 3 mmol/time, hhv. 0,15 promille/time
  • Alkoholikere kan eliminere helt opp mot 600 gram pr døgn

NPU-kode

 • NPU01992
 • NPU23869

Normalområde

 • Etanol skal normalt ikke kunne påvises i serum
 • Deteksjonsgrensen ved de fleste laboratorier er omkring 2 mmol/L (0,1 ‰)

Aktuelle indikasjoner

 • Ved medisinske eller juridiske grunner til å bestemme alkoholnivået
 • Uklare komatilstander
 • Monitorering av etanolbehandling ved metanolforgiftning

Prøvetaking

 • Serumprøve
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel
 • Hos døde personer tas prøven fra aorta
 • Bruk ikke-alkoholholdige oppløsninger til å rengjøre venepunksjonsstedet

Feilkilder

 • Bruk av alkohol som desinfeksjon kan øke verdiene
 • Dersom prøven står i åpent rør, kan avdampning føre til for lav verdi
 • Inntak av andre alkoholer som isopropanol eller metanol vil påvirke resultatet

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • 0,5 - 1 ‰ (promille)
  • Påvirker CNS og medfører forstyrret kontroll både av fysiske og psykiske funksjoner
  • Gir symptomer og tegn som rødmussethet, langsomme reflekser, nedsatt synsskarphet, ustø gange
 • > 1 ‰
  • Medfører økt CNS depresjon
  • Psykiske forandringer, nedsatt oppmerksomhet
 • 2,1-2,8‰
  • Ses tydelig beruselse med dårlig koordinert motorikk og slurvete tale
 • Blodnivå på ca. 3 ‰ vil som regel medføre koma og respirasjonen begynner å bli påvirket
 • Død kan inntre ved konsentrasjoner fra 3-7‰ (overlevelse sett ved >11‰ )

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Etanol i blodet. Lægehåndbogen, sist oppdatert 01.09.2016.
 2. Westin A. Etanol, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 21.12.2018. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. Noklus og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.