Hopp til hovedinnhold

Glomerulær filtrasjonsrate, estimert

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Hornung N, et al. Glomerulær filtrationshastighed (eGFR). Lægehåndbogen, sist oppdatert 17.01.2019.
  2. Metdebok.no. Estimert GFR. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 14.10.2021.. metodebok.no  
  3. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. Ann Intern Med. 2009; 150:604-612. PMID: 19414839 PubMed  
  4. Hartmann A, Holdaas H, Os I, et al. Stadieinndeling og måling av nyrfunksjon ved kronisk nyresykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1198-1200. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin og professor ved NOKLUS/Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Sverre Sandberg, professor, leder av NOKLUS og avdelingsleder ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)