Erytrocytter

Definisjon

 • Røde blodceller
 • Enhet
  • Antall erytrocytter per liter blod angitt i billioner per liter (1012/L)
 • Anvendelse av testen1-3
  • Brukes i forbindelse med anemi og polycytemi
  • Antall erytrocytter, deres størrelse og innhold av hemoglobin vurderes

NPU-kode

 • NPU17564

Normalområde

 • Menn: 4,3-5,7 x 1012/L
 • Kvinner: 3,9-5,2 x 1012/L

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 3,0% ved 5 x 1012/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 3,2%
 • Kritisk differanse: 4,4%

Aktuelle indikasjoner

 • Beregning av erytrocytt-indeksene MCV, MCH og MCHC
 • Diagnostikk av anemi av ukjent årsak, spesielt ved mistanke om talassemi eller polycytemi

Prøvetaking

 • Veneblod tatt i rør tilsatt antikoagulerende stoff (EDTA) benyttes vanligvis
 • Unngå langvarig stase

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Erytrocyttantallet må vurderes sammen med hemoglobin og MCV, MCH og MCHC
 • Høye verdier ses ved polycytemi
 • Utregning av celleindekser i anemiutredning

Kilder

Referanser

 1. Buttarello M. Laboratory diagnosis of anemia: are the old and new red cell parameters useful in classification and treatment, how?. Int J Lab Hematol 2016;38 Suppl 1: 123-32. doi:10.1111/ijlh.12500. DOI
 2. Friis-Hansen L, et al. Erytrocytter. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.02.2019.
 3. Erytrocytter, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 13.12.2018. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. Noklus og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.