Hopp til hovedinnhold

Erytrocytter

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Buttarello M. Laboratory diagnosis of anemia: are the old and new red cell parameters useful in classification and treatment, how?. Int J Lab Hematol 2016;38 Suppl 1: 123-32. doi:10.1111/ijlh.12500. DOI  
  2. Friis-Hansen L, et al. Erytrocytter. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.02.2019.
  3. Metodebok.no. Erytrocytter, B. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 24.11.2021. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. Noklus og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)