Hopp til hovedinnhold

Eosinofile leukocytter

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hornung N, et al. Eosinofile leukocytter. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.01.2022.
  2. Tonby K, Pettersen FO, Jensenium M. Eosinofili ved infeksjonssykdommer. Håndbok Infeksjonsmedisin, Oslo Universitetssykehus, sist oppdatert 03.03.2019. www.prosedyrer.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)