Hopp til hovedinnhold

Elastase 1, feces

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Lindkvist B, Diagnosis and treatment of pancreatic exocrine insufficiency. World J Gastroenterol 2013;19(42): 7258-66. PubMed  
  2. Engjom T, Hoem D, Kvamme JM, et al. Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt. Sist oppdatert jan. 2017. Siden lest 06.05.2019. gastroenterologen.no  
  3. Engjom T, Waage A, Hoem D, et al. Kronisk pankreatitt – utredning og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.17.0341 DOI  
  4. Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Elastase-1, feces. Sist oppdatert 14.12.2021. metodebok.no  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Ulrik Gerdes, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Laboratorium, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark
  • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., Aarhus Universitet, afd. for almen medicin. Praktiserende læge, Århus, Danmark