DHEA-S, dehydroepiandrosteron-sulfat

Definisjon

 • DHEAS, forkortelse for dehydroepiandrosteron-sulfat
 • Enhet
  • Konsentrasjonsmåling av DHEAS i serum målt i µmol/L
 • Anvendelse av testen1-2
  • Analysen anvendes til utredning av virilisering og hirsutisme hos kvinner med formål å oppspore produksjonsstedet av androgenet (binyre eller ovarie)
 • Funksjon
  • DHEAS er et forstadium til testosteron og østrogen
  • DHEA-S er sammen med dehydroepiandrosteron (DHEA) de viktigste androgener fra binyrebarken
  • DHEAS dannes i binyrebarken og ikke i gonadene. Dannelsen og frigjøringen av DHEAS fra nybyrebarken er under innflytelse av kortikotropin, men ikke under direkte kontroll
  • DHEA-S har i seg selv ingen eller meget lav androgen effekt, men kan omdannes i perifere vev til androstendion og testosteron, og kan derfor bidra til virilisering
 • Hos foster og nyfødte
  • Under normal graviditet danner de hypertrofiske fosterbinyrene store mengder DHEAS som i placenta omdannes til østrogener
  • Hos nyfødte ses høyt og hos premature ekstremt høyt nivå av DHEAS i blodet
  • Etter fødselen synker konsentrasjonen raskt. Det skjer en økning fra femårsalderen, og hormonet stiger kraftig før puberteten (adrenarken)

NPU-kode

 • NPU04121
 • NPU14568

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Kvinner og menn har samme referanseområde
  • 0-1 mnd: 4,5 – 9,8 µmol/L
  • 2 mnd-1 år: 0,4 – 2,1 µmol/L
  • 1 – 8 år: 0,3 – 1,7 µmol/L
  • 9 -14 år: 1,0 - 8,0 µmol/L
  • 15 –50 år: 2,0 – 10,5 µmol/L
  • >50 år: 0,3 – 2,5 µmol/L
 • Døgnvariasjoner
  • Med høyeste verdier om morgenen og laveste verdier omkring midnatt
  • Stress kan påvirke DHEAS-nivået
 • Stiger kraftig ved adrenarken som følge av økt androgenproduksjon fra binyrene
  • Økning 1–2 år før pubertet
  • Fører til pubesbehåring hos begge kjønn
  • Ansvarlig for aksillebehåring, armsvette og akne hos jenter
 • Ved graviditet og ved bruk av p-piller er det lavere verdier

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 9,3% ved 5,8 µmol/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 4,2%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 10,2%

Aktuelle indikasjoner

 • Viriliserende tilstander, infertilitet og amenoré hos kvinner
  • For å identifisere produksjonsstedet: binyrer eller ovarier
 • Pubertetsforstyrrelse
 • Utredning av høyt androgennivå ved patologiske tilstander i binyrebarken
 • Mistanke om ovarie- eller binyrebarktumor
 • Mistanke om medfødt binyrebarnhyperplasi
 • Mistanke om polycystisk ovariesyndrom
 • Binyrebarksvikt

Prøvetaking

 • Analyse av serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel
 • Bør tas om morgenen på grunn av døgnvariasjonen

Vurdering av unormalt prøvesvar

Høye verdier

 • Kan skyldes
  • medfødt binyrebarkhyperplasi
  • hormonproduserende binyrebarktumor
  • polycystisk ovarialsyndrom (moderat forhøyet)

Lave verdier

 • Ses ved
  • forsinket pubertet
  • primær binyrebarksvikt

Androgen status

 • Polycystisk ovariesyndrom
  • S-testosteron - lett til moderat forhøyet
  • S-androstendion - moderat forhøyet
  • SHBG - lavt
  • DHEAS - normal til lett forhøyet
  • Dexamethason-suppresjonstest
   • Normal suppresjon av DHEAS, men kun lite fall i s-testosteron og s-androstendion – fortsatt over referenseintervallet
  • LH/FSH ratio - forhøyet
  • Ofte insulinresistens
 • Binyrebarkhyperplasi
  • S-testosteron - lett til moderat forhøyet
  • S-androstendion - lett til moderat forhøyet
  • DHEAS - moderat forhøyet
  • Dexamethason-suppresjonstest
   • Supprimerer s-testosteron, s-androstendion og DHEAS til normalverdier
 • Androgenproduserende binyrebarktumor (sjelden)
  • S-testosteron - moderat til sterkt forhøyet
  • S-androstendion - moderat til sterkt forhøyet
  • DHEAS - sterkt forhøyet, ofte x 5 øvre referensegrense
  • Dexamethason-suppresjonstest - ingen suppresjon av androgenene

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEAS) - Androgenstatus. Lægehåndbogen, sist oppdatert 25.09.2017.
 2. Bjerner J. DHEAS, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 11.08.2016. www.prosedyrer.no

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.