Hopp til hovedinnhold

DHEA-S, dehydroepiandrosteron-sulfat

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEAS) - Androgenstatus. Lægehåndbogen, sist oppdatert 25.09.2017.
  2. Metodebok.no. DHEAS, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 13.10.2021. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)