Hopp til hovedinnhold

Cystatin C

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Friis-Hansen L, et al. Cystatin C. Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.01.2019.
  2. Metodebok.no. Cystatin C, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 13.10.2021. metodebok.no  
  3. Petersen LJ, Birn H, Ladefoged SA, Randers E, et al. Klinisk vurdering av ekskretorisk nyrefunktion. Ugeskr Læger 2009; 171: 1090. Ugeskrift for Læger  
  4. Inker LA, Schmid CH, Tighiouart H, et al. Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C. N Engl J Med 2012; 367: 20-9. New England Journal of Medicine  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)