Kreatininkinase MB (CK-MB)

Definisjon

 • CK-MB er kreatinkinase isoenzym (CK-2, hjertemuskeltype) til CK
  • Det finnes tre typer isoenzymer: Hjernerelaterte (CK-BB, CK-1), hjerterelaterte (CK-MB, CK-2), skjelettmuskelrelaterte (CK-MM, CK-3)
  • Spesifisiteten er ikke 100%, slik at skjelettmuskulatur relatert prøve kan inneholde 3-5% CK-MB
 • Anvendelse av prøven1-2
  • CK-MB kan brukes til å stille diagnosen akutt myokardinfarkt, prøven er på vei ut fordi troponiner er mer følsomme3
  • Troponin er viktigst til diagnostikk av akutt koronar syndrom, men CK-MB kan supplere i spesielle situasjoner
 • Funksjon
  • Kreatinkinase er et enzym som katalyserer overføring av fosfat fra ATP til f.eks. kreatin med dannelse av ADP og kreatinfosfat
  • Kreatinfosfat er cellens viktigste energireserve
 • CK-MB finnes spesielt i hjertemuskulatur

NPU-kode

 • NPU19750

Normalområde

 • Metodeavhengig
  • Konferer lokale laboratorium
 • Samme verdi gjelder for menn og kvinner.
 • Konsentrasjon: < 5 µ g/L.
 • Normalområde avhengig av målemetode. Kfr lokal lab

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk av akutt hjerteinfarkt (ikke så aktuelt lenger)
 • Kontroll av forløpet ved akutt hjerteinfarkt
 • Inngår i infarktstatus som supplement til troponin
 • Kan være nyttig ved mistanke om reinfarkt fordi CK-MB normaliseres raskere enn troponiner

Analytisk og biologisk variasjon

 • Analytisk variasjon: 5,0% ved 15 µg/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 18%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 19%

Testegenskaper

 • Sensitiviteten er ca. 90% 8-24 timer etter symptomstart
 • Spesifisiteten er minst 97% hvis man kan utelukke muskelskjelettskade

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning
 • Bruk minimal stase, og unngå bruk av muskelpumpen og hemolyse
 • Kan oppbevares 2 døgn i romtemperatur

Vurdering av unormalt prøvesvar

Akutt hjerteinfarkt

 • CK MB er økt hos 50% etter 4-6 timer
 • CK MB er økt hos 99-100% etter 10 timer
 • Maksimalverdi på 10-25 ganger øvre referansegrense etter 10-20 timer
  • Maskimalverdien er korrelert til infarktets størrelse
 • Normalisering 2-3 døgn etter smertedebut
 • Ved ustabil angina pectoris kan verdien være litt forhøyet

Høye verdier ses også etter

 • Hjertekirurgi
 • Kardiomyopati
 • Akutt myokarditt
 • Gjenoppliving
 • Store muskelskader
 • Kronisk nyresvikt
 • Intens fysisk trening

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Verdien normaliseres 2-3 døgn etter infarkt

Kilder

Referanser

 1. Ødum L, Hornung N, et al. Kreatinkinase MB (CK-MB). Lægehåndbogen, sist oppdatert 29.03.2016.
 2. Bliksrud YT. CK-MB, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2014. www.prosedyrer.no
 3. Thygesen K, Mair J, Katus H, et al. Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in acute cardiac care. European Heart Journal 2010 Sep;31(18):2197-204. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.