Hopp til hovedinnhold

Kreatininkinase MB (CK-MB)

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Hornung N, et al. Kreatinkinase MB (CK-MB). Lægehåndbogen, sist oppdatert 29.03.2016.
  2. Metodebok.no. CK-MB, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 02.03.2022. www.prosedyrer.no  
  3. Thygesen K, Mair J, Katus H, et al. Recommendations for the use of cardiac troponin measurement in acute cardiac care. European Heart Journal 2010 Sep;31(18):2197-204. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)