Hopp til hovedinnhold

Kreatinkinase, CK

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. CK, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 09.09.2022. metodebok.no  
  2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Kreatinkinase (total; CK). Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.02.2019.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)