Hopp til hovedinnhold

Cancerantigener

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Sturgeon CM, Lai LC, Duffy MJ. Serum tumour markers: how to order and interpret them. BMJ 2009; 339: b3527. BMJ (DOI)  
  2. Ødum L, et al. Cancerantigener. Lægehåndbogen. Sist oppdatert 09.01.2020.
  3. Metodebok.no. CA19-9. Nasjonal brukerhåndbok i biokjemi. Sist oppdatert 30.07.2021. metodebok.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)