Kalsitonin

Definisjon

 • Synonymer
  • Calcitonin, thyrocalcitonin, CT, thyrokalcitonin
 • Enhet
  • Konsentrasjonen av calcitonin målt i picomol per liter (pmol/L)
 • Anvendelse av testen1-2
  • Ved screening for medullært tyreoideakarsinom samt ved mistanke om feokromocytom
  • Ved medullært tyreoideacarcinom produseres store mengder calcitonin, og ektopisk produksjon kan også ses ved andre kreftformer
 • Funksjon
  • Hormon som produseres i tyreoideakjertelens parafollikulære C-celler og som spiller en viss, men ikke en vesentlig, rolle for kalsiumhomeostasen, særlig ved akutt hyperkalsemi3
  • Hormonet senker kalsiumkonsentrasjonen i blodet ved å hemme frigjøringen av kalsium fra skjelettet og ved å stimulere utskillelsen av kalsium og fosfat i urinen

NPU-kode

 • NPU01439

Normalområde

 • Metodeavhengig
  • Det kan være betydelige forskjeller i angitt normalområde fra laboratorium til laboratorium avhengig av anvendt analysemetode
 • Kvinner: <1,6 pmol/L
 • Menn: <2,2 pmol/L
 • Nivået stiger litt ved graviditet og ved bruk av p-piller
 • Litt høyere verdier hos nyfødte

Analytisk og biologisk variasjon

 • 3,3% ved 58 pmol/L

Aktuelle indikasjoner

 • Som ledd i utredning hos spesialist:
  • Ved mistanke om medullært tyreoideakarsinom 
  • I diagnostikken av familiært medullært tyroideakarsinom
  • Postoperativt for å påvise residiv eller metastaser av tyreoideakreft
  • Ved mistanke om multippel endokrin neoplasi type 2 (MEN 2)
 • Pentagastrintest
  • Analysen kan eventuelt gjentas flere ganger i opptil 10 minutter etter injeksjon av pentagastrin som stimulerer syntesen fra C-cellene og dermed "forsterker signalet"
  • Kort tid etter injeksjonen stiger kalcitonin-nivået betydelig

Prøvetaking

 • Prøvetaking skjer på sykehus
 • Pasienten skal være fastende, og prøven bør tas om morgenen
 • Pasienten skal sitte i 15 minutter før prøvetakingen
  • Det er spesielt viktig å følge samme prosedyre ved gjentatte prøver
 • Veneblodprøve i rør uten antikoagulantia eller i rør med litiumheparin
 • Sentrifugeres hurtigst mulig
  • Serum/ plasma avpipeteres og fryses ned hurtigst mulig
 • Skal sendes nedfrosset til laboratoriet

Feilkilder

 • Verdiene er normalt forhøyet omkring termin ved graviditet og hos nyfødte
 • Uttalt lipemi og hemolyse umuliggjør analyse

Vurdering av unormalt prøvesvar

Markant økte verdier calcitonin

 • Medullært tyreoideacarcinom
  • Særlig ved større tumorer eller ved utbredte metastaser
  • Selv få millimeter store klynger med tumorceller som ikke kan ses med ultralyd, CT- eller MR-scanning vil ofte gi klart forhøyede verdier
 • Andre kreftformer med uttalt ektopisk produksjon av calcitonin, særlig småcellet lungekreft

Lett til moderat forhøyede verdier

 • C-celle hyperplasi (forstadie til utvikling av medullær tyreoideacancer)
 • Kronisk nyresvikt
 • Hyperparatyreoidisme
 • Hyperkalsemi
 • Kreft med ektopisk produksjon av calcitonin, f.eks. i lunger, mammae, ventrikkel eller hud (malignt melanom)
 • Pagets sykdom
 • Hypergastremi (forhøyet gastrin)

Lave verdier

 • Har ingen klinisk betydning

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Calcitonin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 20.03.2019.
 2. Kalsitonin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 11.08.2016. www.prosedyrer.no
 3. Nilsson-Ehle P (red.) . Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.