Hopp til hovedinnhold

Kalsitonin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. kalsitonin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 20.03.2019.
  2. Metodebok.no. Kalsitonin, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 10.11.2021. metodebok.no  
  3. Nilsson-Ehle P (red.) . Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur; 2012.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)