Hopp til hovedinnhold

C-peptid

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Ødum L, Hornung N, et al. C-peptid. Lægehåndbogen, sist oppdatert 12.02.2019.
  2. Metodebok.no. C-peptid, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 13.10.2021. www.prosedyrer.no  
  3. Leighton E, Sainsbury CA, Jones GC2. A Practical Review of C-Peptide Testing in Diabetes. Diabetes Ther. 2017;8: 475-487. PubMed  
  4. Nilsson-Ehle (red). Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur, 2012.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)