Hopp til hovedinnhold

Blodutstryk

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 19.11.2021. metodebok.no  
  2. Friis-Hansen L, et al. Blodudstrygning. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.02.2019.
  3. Ford J , Red blood cell morphology. Int J Lab Hematol 2013;35(3): 351-7. PubMed  
  4. Smock KJ, Perkins SL. , Thrombocytopenia: an update . Int J Lab Hematol 2014;36(3): 269-78. PubMed  
  5. Gulati G, Song J, Florea AD, Gong J, Purpose and criteria for blood smear scan, blood smear examination, and blood smear review. Ann Lab Med 2013;33(1): 1-7. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i alllmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Anders Waage, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim og overlege, Hematologisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)