Blødningstid

Definisjon

 • Testen brukes lite i klinikken1-2
 • Funksjonsundersøkelse
  • Er en funksjonsundersøkelse av primær hemostase, dvs. interaksjonen mellom blodplatene og karveggen, og dannelsen av en hemostatisk plugg
  • Det er dårlig korrelasjon til klinisk blødningstilbøyelighet ved operasjon og i det hele tatt dårlig reproduserbarhet3
  • Blødningstiden er følsom både for blodplate-konsentrasjon, blodplatefunksjon og mangel på koagulasjonsfaktorer, men også for medikamenter og ulike glykoproteiner (eks. von Willebrand faktor)
 • Metode
  • Blødningstiden måles med stoppeklokke etter et standardisert snitt i huden på underarmen
 • Alternative foretrukne undersøkelser
  • Til vurdering av akutte blødninger brukes idag biokjemiske analyser som APTT, INR, fibrinogen, trobocytter etc. og funksjonelle analyser

NPU-kode

 • NPU26883, ROTEM

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Kvinner og menn
  • Mindre enn 10 minutter på de fleste laboratorier
 • Blødningstid er en metode som er vanskelig å standardisere, og resultatet kan variere med hvem som utfører testen og for eksempel hudkvaliteten til pasienten. Eldre med tynn hud vil blø lengre

Aktuelle indikasjoner

 • Det er ingen klar indikasjon for denne testen
 • Spesialistutredning ved spesifikk mistanke om arvelig nedsatt trombocyttfunksjon er muligens den eneste indikasjonen som er igjen for analysen
 • Testen skal ikke brukes til å
  • forutsi blødningskomplikasjoner ved kirurgi eller biopsi fra indre organer
  • diagnostisere blødersykdommer, von Willebrands sykdom eller lignende

Prøvetaking

 • Blødningstiden er den tiden det tar inntil blødningen stanser

Framgangsmåte

 • Blodtrykksmansjett på overarmen pumpes til 40 mm Hg
 • Innen 30–60 sekunder gjøres to små incisjoner i huden på underarmens volarside
 • Som regel brukes kommersielt engangsutstyr, for eksempel «Surgicutt», som lager ca. 1 mm dype incisjoner
 • Med filterpapir suges blodet forsiktig bort fra huden nær incisjonene hvert halve minutt
 • Tiden til blødningen stopper registreres, og deretter fjernes blodtrykksmansjetten
 • Hvis blødningen ikke er stoppet innen 15 minutter, avbrytes prosedyren

Feilkilder

 • Normalverdiene varierer når punksjonsstedet ikke har uniform dybde og vidde
 • Punksjons-området må ikke berøres fordi dette vil forlenge blødningstiden
 • Høyt alkoholforbruk forlenger blødningstiden
 • ASA eller NSAID's tatt innen de siste 10 dager forlenger blødningstiden
 • Ekstremt varme eller kalde omgivelser kan påvirke resultatet
 • Ødem eller cyanose i hendene gjør testen ubrukelig
 • Blødningstid er ikke en spesifikk in vivo-test for trombocyttfunksjonen. Forlenget blødningstid kan også ses ved en rekke tilstander som ikke antas å ha relasjon til trombocyttfunksjon, bl.a. amyloidose, kollagendefekter, mangel på koagulasjonsfaktorer (fibrinogen og faktorene V, VII, VIII, IX, X, XI, XII) og ved bruk av antikoagulantia som heparin og warfarin, samt ved behandling med streptokinase

Vurdering av unormalt prøvesvar

Forlenget blødningstid

 • Ved for lavt antall blodplater eller ved unormal kvalitet på blodplatene
  • Trombocytopeni
  • Blodplate dysfunksjon
 • Nedsatt mengde eller abnormalitet i von Willebrands faktor
 • Abnormaliteter i karveggen på små blodårer, vaskulær sykdom
 • Langtkommen lever- eller nyresykdom
 • Leukemi eller andre myeloproliferative sykdommer
 • Etter inntak av en rekke medikamenter
  • Bl.a. acetylsalisylsyre, indometacin, ibuprofen, penicilliner, cefalosporiner, nitrofurantoin, tricycliske antidepressiva, fentiaziner, halotan, koffein, teofyllin, dekstraner, etanol

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Spesialistoppgave

Kilder

Referanser

 1. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Blødningstid, sist oppdatert 20.06.2017.
 2. Kristoffersen A-H, Henriksson CE. Blødningstid, Pasient. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 01.02.2019. www.prosedyrer.no
 3. Nilsson-Ehle P (red.).. Laurells klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg. Lund: Studentlitteratur ; 2012.
 4. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.