Hopp til hovedinnhold

Antidiuretisk hormon

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. Antidiuretisk hormon (ADH), P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 30.07.2021. metodebok.no  
  2. Friis-Hansen L, Hornung N, et al. (ADH) Vasopressin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 27.02.2019.
  3. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)