Androstendion

Definisjon

 • Konsentrasjonsmåling av androstendion i serum, målt i nmol/L
 • Anvendelse av testen1-2
  • Analysen er oftest indisert ved mistanke om forhøyet androgennivå hos kvinner noe som kan skyldes binyrehyperplasi eller kreft
 • Funksjon
  • Androstendion er et steroidhormon med svak androgen virkning. Er et forstadium til testosteron og østrogener
  • Androstendion kan i perifert vev omdannes til testosteron, noe som delvis kan forklare den androgene virkningen
  • Både hos gutter og jenter stiger androstendionproduksjonen i puberteten
  • Hormonet omdannes til testosteron, og i leveren også til østron
 • Androstendion produseres i ovariene hos kvinner, og i binyrebarken hos begge kjønn1
  • Hos kvinner dannes 2/3 av produksjonen i binyrebarken og resten i ovariene
  • Hos menn produseres hormonet hovedsakelig i binyrebarken
  • I ovariene finnes et enzym, aromase, som raskt omdanner androgener som androstendion og testosteron til østrogen. Hos kvinner kan androstendion også i perifert vev omdannes til østron
   • Kan hos overvektige postmenopausale kvinner føre til vaginalblødning
 • I plasma transporteres hormonet hovedsakelig bundet til albumin
 • Beslektede analyser
  • Dehydroepiandrostendion (DHEA); dehydroepiandrostendion sulfat (DHEAS); testosteron, total

NPU-kode

 • NPU01253

Normalområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • Kvinner
  • 0 år–8 år: <3,3 nmo/L
  • 8 år–18 år: Gradvis endring til voksenverdier
  • 18 år–50 år: 3,3–13,0 nmo/L (1.0-7.0 nmol/L1)
  • 50 år–80 år: 1,7–8,3 nmol/L
 • Menn
  • 0 år–8 år: <3,3 nmo/L
  • 8 år–18 år: Gradvis endring til voksenverdier
  • 18 år–80 år: 1,7–12,0 nmo/L (1.4-5.2 nmol/L1)
 • Rask økning til voksne verdier i puberteten, høyest ved 20 års-alderen. Høyere verdier hos gravide. Rask reduksjon ved menopause
 • Døgnvariasjoner med de høyeste verdier kl 07 og laveste kl 16

Analytisk og biologisk variasjon

 • Total analytisk variasjon1
  • 7 % ved 4,8 nmol/L og 8 % ved 16 nmol/l (metodeavhengige verdier)
 • Intraindividuell biologisk variasjon1
  • 15,8 %

Aktuelle indikasjoner

Menn

 • Sjelden indisert
 • Utredning av pubertas præcox eller tarda
 • Mistanke om medfødt binyrebark-hyperplasi
 • Mistanke om androstendionproduserende binyrebark- eller testistumorer
 • Terapikontroll ved medfødt binyrebarkhyperplasi

Kvinner

 • Utredning av androgeniseringstilstander hos kvinner og barn
 • Virilisering (evt. tumor)
  • Forøket hårvekst (hirsutisme)
  • Akne
 • Blødningsforstyrrelser/infertilitet
  • Amenoré, sekundær
  • Oligomenoré
 • Mistanke om polycystisk ovariesyndrom
 • Mistanke om androstendionproduserende binyrebark- eller ovarietumorer
 • Mistanke om medfødt binyrebark-hyperplasi
 • Terapikontroll ved behandling for kongenit binyrebark-hyperplasi
 • Tilstander med økt østrogenaktivitet hos postmenopausale kvinner

Prøvetaking

 • Serumprøve
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel
 • Prøven bør tas om morgenen på grunn av stor døgnvariasjon og plasseres på is
 • Hos kvinner bør prøven tas 1 uke før eller etter menstruasjonsperioden

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Ved hyperandrogene tilstander hos kvinner og barn
  • Bør androstendion vurderes sammen med testosteron og SHBG
 • Ved mistanke om sykdom i binyrer
  • Bør androstendion vurderes sammen med binyremetabolitter, i første rekke DHEAS
 • Ved terapikontroll av medfødt adrenal hyperplasi pga 21 hydroxylasesvikt
  • Er androstendion et supplement til måling av testosteron og 17OHprogesteron.

Menn, høye verdier

 • Androstendionproduserende tumorer i binyrebarken eller testis
 • Pubertas præcox
 • Adrenogenitalt syndrom
  • Enzymdefekt i kortisolsyntesen
 • Kongenitt binyrebarkhyperplasi
 • Kortisolreseptordefekt

Menn, lave verdier

 • Hypogonadisme
 • Binyrebarksvikt

Kvinner, høye verdier

 • Økt androgensyntese som følge av androgenproduserende binyretumorer3
  • Virilisering i form av maskulinisering, hirsutisme, amenoré, infertilitet
  • Omkring 60% av kvinner med hirsutisme har forhøyet konsentrasjon av androstendion i serum
 • Binyrebarkhyperplasi
 • Ovarietumorer
 • Kongenit binyrebarkhyperplasi = adrenogenitalt syndrom
  • Enzymdefekt i kortisolsyntesen
 • Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)
 • Kortisolreseptordefekt
 • Økt østrogenaktivitet hos postmenopausale kvinner
  • S-østron og s-østradiol bør bestemmes
  • Hvis s-østron er høyere enn s-østradiol, tyder det på at syntesen stammer fra androstendion i binyrerne

Kvinner, lave verdier

 • Hypogonadisme
 • Binyrebarksvikt

Oppfølging av unormale resultater

 • Spesialistoppgave

Kilder

Referanser

 1. Haave EM. Androstendion, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 20.08.2018. www.prosedyrer.no
 2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. Androstendion. Lægehåndbogen, sist oppdatert 20.09.2017.
 3. Lizneva D, Gavrilova-Jordan L, Walker W, Azziz R. Androgen excess: Investigations and management. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2016;37: 98-118. PubMed
 4. Nilsson-Ehle P (red.): Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 9. udg., Lund: Studentlitteratur, 2012.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.