Amylase

Definisjon

 • Enheter
  • Konsentrasjonen av amylaser i plasma, målt som enheter (units) av dets katalytiske aktivitet per liter (U/L)
 • Anvendelse av prøven1-2
  • Amylase er relevant ved akutt og kronisk pankreassykdom
  • På grunn av manglende spesifisitet bør totalamylase erstattes av pankreasamylase ved mistanke om pankreassykdom
 • Funksjon
  • Amylaser er enzymer som katalyserer spalting av polysakkarider som stivelse og glykogen
 • Amylase i pankreas og spyttkjertler1
  • Bidrar hver med nær 50% av den totale amylaseaktiviteten i serum
  • Mens pankreasamylase er forholdsvis pankreasspesifikk, finnes spyttamylase i en rekke andre organer som lunger, testikler, ovarier og eggledere med flere
  • Spyttkjertelamylase og pankreasamylase utgjør de to hovedtypene av isoenzymer, men isoenzymer analyseres ikke rutinemessig
  • Halveringstiden i plasma er ca. 10 timer for pankreasamylase og ca. 15 timer for spyttamylase. Omtrent 25% blir utskilt i urinen

Patologi

 • Ved akutt pankreatitt og ved en del andre akutte tilstander i abdomen blir amylase frigjort til bukhulen og tatt opp i blodet

NPU-kode

 • NPU19652
 • NPU19653

Referanseområde

 • Metodeavhengige verdier
  • Konferer utførende laboratoriums referanseområder
 • P-amylase, total
  • Menn og kvinner: 25-120 U/L3
  • Hos eldre ses ofte verdier i øvre del av referanseområdet, muligens som en følge av redusert nyrefunksjon
 • P-amylase, pankreasspesifikk (anbefales ved mistanke om pankreassykdom)
  • 10-65 U/L
 • Barn og unge
  • 0 - 1 måned: Under 20 U/L
  • 1 - 6 måneder: Under 40 U/L
  • 6 - 12 måneder: Under 80 U/L
  • 1 - 18 år: Under 105 U/L
  • Nyfødte har lavere verdier
 • Noen laboratorier måler den totale amylaseaktivitet (p-amylase, total), mens andre kun måler aktiviteten av den pankreasspesifikke isoform (p-amylase, pankreasspesifikk)

Analytisk og biologisk variasjon1

 • Analytisk variasjon: 2,5% ved 140 U/L
 • Intraindividuell biologisk variasjon: 8,7%
 • Totalvariasjon (analytisk og biologisk): 9,1%
 • Kritisk differanse ca. 20%

Aktuelle indikasjoner

 • Uklare akutte abdominalsmerter med mistanke om akutt pankreatitt
  • Ved mistanke om pankreatitt tas prøver så raskt som mulig
  • Utviklingen i sykdomsforløpet følges med daglige prøver, inntil tilstanden er avklart
 • Monitorering av innlagte pasienter med akutt pankreatitt
 • Kontroll av pasienter med kronisk pankreatitt
 • Pasienter med uklare symptomer som kan skyldes kreft
 • Analysen kan med fordel brukes i kombinasjon med målinger av lipase

Prøvetaking

 • Serum
 • Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel
 • Unngå langvarig stase
 • Ved mistanke om akutt pankreatitt tas første prøve tidligst mulig og utviklingen i sykdomsforløpet følges med daglige prøver inntil tilstanden er avklart

Feilkilder

 • Langvarig stase

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Ved økt s-amylase av uklar genese kan lipase og amylase isoenzymundersøkelse være nyttig1

Akutt pankreatitt

 • En amylaseverdi tre ganger høyere enn høyeste verdi i referanseområdet betraktes som et rimelig sikkert diagnostisk tegn
 • Økning starter fra 2-12 timer etter symptomdebut, maks. verdi etter 12-24 timer, vanligvis normalisert etter 3-4 døgn
 • Sensitivitet og spesifisitet er lav ved moderat forhøyede verdier. Verdiene stiger i varierende grad, oftest 4-6 ganger øvre referanse, men av og til betydelig høyere, diagnostisk ved mer enn 10 ganger økt nivå
 • Amylaseverdiens størrelse er ikke godt korrelert til pankreatittens alvorlighetsgrad og er en dårlig prognostisk markør
 • Vedvarende forhøyet s-amylase etter 3-4 døgn kan tyde på utvikling av komplikasjoner
 • Noen pasienter med alkoholisk betinget pankreatitt kan ha nesten normale verdier, især hvis de har hatt anfall tidligere

Svært høye verdier, > 10 ganger øvre referansegrense

 • Akutt pankreatitt, og er nærmest diagnostisk for denne tilstanden hos en pasient med akutt abdomen1

Høye verdier, 5-10 ganger øvre referansegrense

 • Akutt pankreatitt
  • De fleste med akutt pankreatitt har verdier tilsvarende 4-6 ganger øvre referansegrense
 • Perforert ulcus duodeni
 • Ileus
 • Ruptur av ektopisk svangerskap
 • Andre akutte abdominaltilstander
 • Diabetisk ketoacidose

Moderat forhøyede verdier, 2-5 ganger øvre referansegrense

 • Akutt pankreatitt?
 • Spyttkjertelsykdom som parotitt og spyttsten
  • Hvis det måles total amylase
 • Obstruksjon av ductus pancreatis, oftest som følge av
  • Gallesten i papilla vateri
  • Pankreaskreft
 • Kronisk nyresvikt
  • U-amylase vil være normal
 • Morfintilførsel (spasme i m. sphincter Oddi)
 • Makroamylasemi
  • Oftest komplekser av amylase og immunglobulin som fører til redusert ekskresjon av amylase i urin
  • U-amylase vil være normal
 • Lett økt amylase forårsaket av økt spyttisoenzym kan ses
  • under graviditet
  • ved bronkialkreft

Lett forhøyede verdier, opptil 2 ganger øvre grense

 • Kan ses ved alle de overnevnte tilstander, men også ved
  • Akutt alkoholintoksikasjon
  • Hyperparatyreodisme
  • Cøliaki

Vedvarende forhøyet amylase hos en asymptomatisk pasient?

 • Det kan skyldes "makroamylase"
 • Tilstanden kan avsløres ved at konsentrasjonen av amylase i urin er normal, eller ved å få utført en elektroforese med karakterisering av isoenzymene og størrelsen av dem

Lave verdier

 • Kan ses hos pasienter med
  • Kronisk pankreatitt
  • Pankreaskreft
  • Cøliaki

Kilder

Referanser

 1. Kvannes J. Amylase, total, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Sist oppdatert 10.09.2014. www.prosedyrer.no
 2. Ødum L, Hornung N, et al. Amylase. Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.01.2019.
 3. Nordic Reference Interval Project (NORIP) Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim, tilpasning til NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
 • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.