Hopp til hovedinnhold

Amylase

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Metodebok.no. Amylase, total, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Sist oppdatert 19.11.2021. metodebok.no  
  2. Ødum L, Hornung N, et al. Amylase. Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.01.2019.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Nete Hornung, Led. overlæge, klinisk lektor, ph.d., Klinisk biokemisk afdeling, Regionshospitalet Randers (Lægehåndbogen)