Hopp til hovedinnhold

Alfa1-antitrypsin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Friis-Hansen L, Ødum L. Alfa1-antitrypsin. Sist oppdatert 29.03.2016.
  2. Metodebok.no. Alfa1-antitrypsin, P. Medisinsk Biokjemi, sist oppdatert 17.12.2021. metodebok.no  
  3. Campos MA, Lascano J, α1 Antitrypsin deficiency: current best practice in testing and augmentation therapy. Ther Adv Respir Dis 2014;8(5): 150-61. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)