Hopp til hovedinnhold

ACTH, kortikotropin

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. ACTH, kortikotropin. Sist oppdatert 30.09.2021. www.prosedyrer.no  
  2. Friis-Hansen L, Ødum L, et al. ACTH Corticotropin. Lægehåndbogen, sist oppdatert 06.11.2018.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med. NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk afdeling, Næstved Sygehus (Lægehåndbogen)
  • Lars Ødum, led. overlæge, dr. med., Klinisk biokemisk afdeling, Roskilde Sygehus (Lægehåndbogen)