Kalprotektin

Definisjon

 • Kalprotektin er et varmestabilt protein som finnes i granulocytter, og som kan påvises i ulike kroppsvæsker og vev ved ELISA-metodikk og immunhistokjemi (FeCaltest)
 • Proteinet finnes i høy konsentrasjon i granulocytter, og frigjøres til omgivelsene når granulocytter dør. Kalprotektin har antimikrobielle og antiproliferative egenskaper, og det antas at det bidrar til å regulere tarmflora
 • I praksis brukes påvisning av kalprotektin i avføring og korrelerer godt med utskillelse av granulocytter til tarmlumen - ved skade eller inflammasjon i slimhinnen øker granulocyttutskillelsen, og kalprotektin stiger

Normalområde

 • Normalt ≤ 50 mg/kg - hos voksne og barn over 12 år
 • Over 150 mg/kg taler for inflammatorisk tarmsykdom

Aktuelle indikasjoner

 • Til å skjelne mellom organisk og funksjonell gastrointestinal sykdom, og som markør for sykdomsaktivitet og behandlingseffekt ved inflammatorisk tarmsykdom
 • Skille irritabel tarm-syndrom fra inflammatorisk tarmsykdom1-2
  • En metaanalyse viser sensitivitet 93% og spesifisitet 96% hos voksne, 92% og 76% hos barn3
  • Hos voksne tilsvarer dette 67% reduksjon av behov for koloskopi ved denne indikasjonen
  • I en studie på pasienter henvist fra allmennpraksis til gastroenterolog var negativ prediktiv verdi for symptomatisk organisk tarmsykdom på 96% ved cut-off 50 mg/kg
   • Det vil si negativ test bekrefter funksjonell sykdom4. Dette bekreftes også i en oversiktsartikkel5
  • Infeksjon i gastrointenstinaltraktus gir forhøyede verdier og bør utelukkes
 • Vurdere forløp og behandlingseffekt ved Crohn's sykdom6-8 og ulcerøs kolitt2,9
  • Kan også brukes for å følge/påvise residiv etter operasjon for Crohns sykdom7

Testegenskaper

 • ELISA-metodikk eller immunhistokjemi i avføringsprøve
 • En metaanalyse viser sensitivitet 89-98% og spesifisitet 81-91% for å skille mellom inflammatorisk tarmsykdom og irritabel tarm syndrom10
  • Optimalt "cut-off" nivå synes å være 150 mg/kg
 • Testen har lavere spesifisitet hos barn enn hos voksne

Prøvetaking

 • Prøverør med skje til avføringsprøve
 • Avføringsprøve uten tilsetning, krever ca. 5 gram avføring (en teskje)
 • Prøven kan sendes med vanlig post
 • Analysen utføres ikke ved alle laboratorier, sjekk med lokalt laboratorium

Feilkilder

 • Cøliaki gir ikke forhøyet nivå av kalprotektin11. Ved mistanke om cøliaki undersøk antistoff mot transglutaminase i blod
 • Aktiv reumatoid artritt kan gi høye verdier
 • Moderat forhøya verdier kan også ses ved cancer ventrikuli, kolorektal cancer, kolorektale polypper og divertikulitt

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Cut-off ved 50 mg/kg
  • Allerede ved cut-off 50 mg/kg skiller testen godt mellom irritabel tarm (IBS) og inflammatorisk tarmsykdom (IBD)5
 • Verdier mellom 50 - 150 mg/kg
  • Ved verdier under 50-100 mg/kg er sannsynligheten for aktiv inflammatorisk tarmsykdom lav, <10%
  • Det anbefales kontrollprøve etter noen uker før standpunkt til videre utredning
 • Verdier over 150 mg/kg
  • Taler for inflammatorisk tarmsykdom
 • Testen har lavere spesifisitet hos barn (oftere falsk forhøya verdier enn hos voksne)

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Nivåene av kalprotektin korrelerer til sykdomsaktivitet
 • Hos symptomfrie pasienter vil verdier over 50-150 mg/kg innebære at risikoen for sykdomsoppbluss de nærmeste tolv månedene øker fra 10-30% til 30-80%8
 • Ved verdier over 150 mg/kg er det grunn for å gjøre koloskopi for sikker diagnostisering1
 • Ved verdier under 50 mg/kg kan man i fravær av alarmsymptomer (kreftmistanke, f. eks. vekttap, blødning) avstå fra koloskopi1

Kilder

Referanser

 1. Jahnsen J, Røseth AG, Aadland E. Måling av kalprotektin i feces. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 743-5. Tidsskrift for Den norske legeforening
 2. Tibble JA, Sightorsson G, Bridger S, et al. Surrogate markers of intestinal inflammation are predictive of relapse inpatiens with inflammatory bowel disease. Gastroenterology 2000; 119: 15-22. Gastroenterology
 3. van Rheenen PF, De Vijver EV, Fidler F. Faecal calprotectin for screening of patients with suspected inflammatory bowel disease: diagnostic meta-analysis. BMJ 2010; 341: c3369. BMJ (DOI)
 4. Turvill J. High negative predictive value of a normal faecal calprotectin in patients with symptomatic intestinal disease. Frontline Gastroenterology 2012; 3: 21- 8. PubMed
 5. Waugh N, Cummins E, Royle P, et al. Review: Calprotectin testing differentiates inflammatory bowel disease from the irritiable bowel syndrome. Ann Intern Med 2014; 160: JC13. doi:10.7326/0003-4819-160-8-201404150-02013 DOI
 6. Sipponon T, Savilathi E, Kolho KL, et al. Crohn's disease activity assessed by fecal calprotectin and lactoferrin: Correlation with Crohn's disease activity index and endoscopic findings. Inflamm Bowel Dis 2007; 13: 1-7. PubMed
 7. Yamamato T. The clinical value of faecal calprotectin and lactoferrin measurement in postoperative Crohn's disease. United European Gastroenterology Journal 2015; 3: 5-10. doi:10.1177/2050640614558106 DOI
 8. Schoepfer AM, et al. Fecal calprotectin correlates more closely with the simple endoscopic score for Crohn’s Disease than CRP, blood leukocytes and the CDAI. Am J Gastroenterology. 2010;105:162-169. PubMed
 9. Roseth A, Fagerhol MK, Wasiluk J, et al. A new calprotectin PoC device correlates with ELISA and separates between endoscopic assessed mucosal healing and active ulcerative colitis. Gastroenterology 2007; 132: A175. Gastroenterology
 10. vonRoon AC, Karamountzos L, Purkayastha S, et al. Diagnostic precision of fecal calprotectin for inflammatory bowel disease and colorectal malignancy. Am J Gastroenterol 2007; 102: 803-13. PubMed
 11. Montalto M, Santoro L; Curgliano V, et al. Faecal calprotectin concentrations in untreated celiac patients. Scand J Gastroenterol 2007; 42: 957-61. PubMed
 12. Røseth AG, Aadland E, Grzyb K. Normalization of fecal calprotectin: a predictor of mucosal healing in patients with inflammatory bowel disease. Scand J Gastroenterol 2004; 39: 1017-20. PubMed

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, Redaktør NEL

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.