Hopp til hovedinnhold

Thyreoidea autoantistoffer

Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
  • Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Anti-TPO, P. Sist oppdatert 25.04.2019. www.brukerhandboken.no.
  • Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Hansen-Nord G. Thyroidea autoantistoffer (TRAb, anti-TPO, anti-Tg). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.02.2020.
  1. Sheehan MT, Biochemical Testing of the Thyroid: TSH is the Best and, Oftentimes, Only Test Needed - A Review for Primary Care. Clin Med Res 2016;14: 83-92 PubMed  
  2. Gianoukakis AG, Thyroglobulin antibody status and differentiated thyroid cancer: what does it mean for prognosis and surveillance? . Curr Opin Oncol 2015;27: 26-32 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital