TSH-reseptor antistoff

Definisjon

 • Synonymer:TRAS; TRAb - Thyrotropin reseptor-antistoff; TRAB - Thyreoidea-stimulerende immunglobulin
 • TSH virker ved å binde seg til TSH-reseptorene i tyreoidea, og har en stimulerende funksjon på produksjonen av tyroxin
 • Auto-antistoffer som binder seg til TSH reseptoren (TRAS, TRAb), kan være såvel blokkerende som stimulerende12
  • Det hyppigste er stimulerende antistoffer, som binder seg til reseptoren og medfører en kronisk stimulering. Finnes hos mer enn 90% av alle pasienter med Graves' sykdom
  • Blokkerende antistoffer binder seg til reseptoren og blokkerer den normale TSH effekten, noe som fører til hypotyreose og atrofi av kjertelen 
 • Undersøkelsen påviser TSH-reseptor-antistoffer i serum, men sier ikke om antistoffene er stimulerende eller blokkerende

NPU-kode

 • NPU17888 (TRAb)
 • NPU17111 (TRAb)

Normalområde

 • Meget metodeavhengige verdier, kfr. derfor lokalt laboratorium

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk ved Graves' sykdom
 • Kontroll av aktiviteten i den autoimmune prosessen under oppfølging av sykdommen
 • Differensialdiagnostisk ved autonomt adenom
 • Uklare situasjoner med vekslende tyroideafunksjon
 • Risikovurdering ved stans i antityroid behandling. Høyt antistoffnivå øker risikoen for residiv
 • Gravide som har hatt eller har hypertyreose
 • Utredning av nyfødt barn med thyroideapåvirkning

Prøvetaking

 • Serumprøve på vanlig vakuumrør

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier
  • Påvises hos mer enn 90% ved Graves's sykdom
  • I sjeldne tilfeller ved atrofisk hypotyreose (blokkerende antistoffer)
 • Ved behandling
  • Bør TRAS måles tidlig i sykdomsforløpet og når en eventuell seponering av behandlingen skal vurderes
  • Normal TRAS ved avsluttende behandling taler for liten risiko for residiv
  • Høy TRAS hos hypotyreot pasient kan tyde på blokkerende antistoff
  • Behandlingen blir imidlertid den samme, men man må være oppmerksom på at forløpet kan svinge og at antistoffene kan ha uheldig effekt dersom pasienten er eller blir gravid

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Behandling og kontroll av pasienter med Grave's sykdom

Kilder

Referanser

 1. Fröhlich E, Wahl R, Thyroid Autoimmunity: Role of Anti-thyroid Antibodies in Thyroid and Extra-Thyroidal Diseases. Front Immunol. 2017;8:521 2017;8: 521
 2. Barbesino G, Tomer Y, Clinical review: Clinical utility of TSH receptor antibodies. J Clin Endocrinol Metab 2013;98: 2247-55 PubMed
 3. Nilsson-Ehle P (red.): Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 8. udg., Lund: Studentlitteratur, 2003.
 4. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 5. Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
 6. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. TRAS, P. Sist oppdatert 17.08.2016.
 7. Friis-Hansen L, Hansen-Nord L, Ødum L. Thyroidea autoantistoffer (TRAb, anti-TPO, anti-Tg). Lægehåndbogen, sist oppdatert 07.09.2017.

Fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Annebirthe Bo Hansen, overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Hans Christian Kjeldsen, speciallæge i almen medicin, ph.d., Aarhus Universitet, afd. for almen medicin. Praktiserende læge, Århus
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.