TSH-reseptor antistoff

Definisjon

 • Synonymer:
  • TRAS - TSH-reseptor antistoff
  • TRAb - TSH-reseptor antistoff, Thyrotropin reseptor-antistoff
  • TRAB - Thyreoidea-stimulerende immunglobulin
 • TSH funksjon
  • Virker ved å binde seg til TSH-reseptorene i tyreoidea, og har en stimulerende funksjon på alle trinnene i produksjonen av tyroxin
 • Måling av TSH-reseptor-antistoff
  • Er primært relevant ved tyreotoksikose eller oftalmopati
 • Kan blokkere eller stimulere
  • Auto-antistoffer som binder seg til TSH reseptoren (TRAS, TRAb), kan være såvel blokkerende som stimulerende12
  • Det hyppigste er stimulerende antistoffer, som binder seg til reseptoren og medfører en kronisk stimulering. Finnes hos mer enn 90% av alle pasienter med Graves' sykdom
  • Blokkerende antistoffer binder seg til reseptoren og blokkerer den normale TSH effekten, noe som fører til hypotyreose og atrofi av kjertelen 
 • Undersøkelsen påviser TSH-reseptor-antistoffer i serum, men sier ikke om antistoffene er stimulerende eller blokkerende

NPU-kode

 • NPU17888 (TRAb)
 • NPU17111 (TRAb)

Normalområde

 • Meget metodeavhengige verdier, kfr. derfor lokalt laboratorium

Aktuelle indikasjoner

 • Diagnostikk ved Graves' sykdom
 • Kontroll av aktiviteten i den autoimmune prosessen under oppfølging av sykdommen
 • Differensialdiagnostisk ved autonomt adenom
 • Uklare situasjoner med vekslende tyroideafunksjon
 • Risikovurdering ved stans i antityroid behandling. Høyt antistoffnivå øker risikoen for residiv
 • Gravide som har hatt eller har hypertyreose
 • Utredning av nyfødt barn med thyroideapåvirkning

Prøvetaking

 • Serumprøve på vanlig vakuumrør

Vurdering av unormalt prøvesvar

 • Høye verdier
  • Påvises hos mer enn 90% ved Graves's sykdom
  • I sjeldne tilfeller ved atrofisk hypotyreose (blokkerende antistoffer)
 • Ved behandling
  • Bør TRAb måles tidlig i sykdomsforløpet og når en eventuell seponering av behandlingen skal vurderes
  • Normal TRAb ved avsluttende behandling taler for liten risiko for residiv
  • Høy TRAb hos hypotyreot pasient kan tyde på blokkerende antistoff
  • Behandlingen blir imidlertid den samme, men man må være oppmerksom på at forløpet kan svinge og at antistoffene kan ha uheldig effekt dersom pasienten er eller blir gravid

Oppfølging av unormalt prøvesvar

 • Behandling og kontroll av pasienter med Grave's sykdom

Kilder

Referanser

 1. Fröhlich E, Wahl R, Thyroid Autoimmunity: Role of Anti-thyroid Antibodies in Thyroid and Extra-Thyroidal Diseases. Front Immunol. 2017;8:521 2017;8: 521
 2. Barbesino G, Tomer Y, Clinical review: Clinical utility of TSH receptor antibodies. J Clin Endocrinol Metab 2013;98: 2247-55 PubMed
 3. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
 4. Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
 5. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. TRAS, P. Sist oppdatert 25.04.2019.
 6. Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Hansen-Nord L. Thyroidea autoantistoffer (TRAb, anti-TPO, anti-Tg). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.02.2020.

Fagmedarbeidere

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
 • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen

Internasjonale fagmedarbeidere

 • NEL har et samarbeid med redaksjonene i Medibas, Lægehåndbogen og Deximed. Deres artikler og fageksperter er viktige kilder i NELs revisjonsarbeide
 • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.