Hopp til hovedinnhold

TSH-reseptor antistoff

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Fröhlich E, Wahl R, Thyroid Autoimmunity: Role of Anti-thyroid Antibodies in Thyroid and Extra-Thyroidal Diseases. Front Immunol. 2017;8:521 2017;8: 521
  2. Barbesino G, Tomer Y, Clinical review: Clinical utility of TSH receptor antibodies. J Clin Endocrinol Metab 2013;98: 2247-55 PubMed  
  3. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  4. Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
  5. Friis-Hansen L, Kjeldsen HC, Hansen-Nord L. Thyroidea autoantistoffer (TRAb, anti-TPO, anti-Tg). Lægehåndbogen, sist oppdatert 02.02.2020.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Geir Thue, spesialist i allmennmedisin, dr. med., NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen
  • Elling Ulvestad, dr. med., avdelingsoverlege, Avdeling for mikrobiologi og Immunologi, Gades Institutt, Haukeland Sykehus, Bergen
  • Lennart Friis-Hansen, overlæge, dr. med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital